Chef utsedd för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar & analyser
Regeringen har utsett Dan Hjalmarsson till generaldirektör och chef för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser från den 1 april 2009 då myndigheten inrättas. Hjalmarsson har haft flera uppdrag i statliga utredningar och han har arbetat som departementsråd och enhetschef på dåvarande Industridepartementet. Han är även en av grundarna av EuroFutures AB. Hjalmarsson har också doktorerat i företagsekonomi vid Uppsala universitet.

Källa: Regeringen, Näringsdepartementet