Categorize – ny produkt för automatisk dokumentkategorisering i informationsintensiva företag
Företaget LexiQuest har nu släppt en produkt kallad “LexiQuest Categorize”. Den nya produkten hjälper företag i olika informationsintensiva branscher som t.ex. läkemedel/hälsa, finans etc. att effektivt organisera och hantera hundratusentals dokument för att förbättra kunskapshantering och informationsdelning inom organisationen.
LexiQuest Categorize bygger på 24 års forskning inom databaserad språk/lingvistikhantering och kan anpassa sig till olika språk på ett liknande sätt som människor gör, genom att läsa och ”lära sig” på ett smart sätt för att avgöra vilken typ av information som hör till en viss kategori. Produkten kan hantera mer än 250000 sidor text per timme och kan alltså snabbt gå igenom hela organisationens existerande dokument för att sedan hantera all ny information som dagligen kommer in till organisationen.
LexiQuest Categorize kan arbeta med de allra flesta textformat inklusive HTML, XML, MS Office, PDF och email. Produkten kan t.ex. användas för att kategorisera forskningsarbete, patentdokument, journalartiklar, webbsidor, analysrapporter mm.

Källa: LexiQuest