Bygginfo utvecklas och byter namn till Omvärldsbevakning
Svensk Byggtjänst döper om Bygginfo till Omvärldsbevakning. Samtidigt delas tjänsten upp och får ett ökat fokus på konsekvensbeskrivning. Informationen blir dessutom månadsaktuell istället för kvartalsaktuell. Tjänsten Omvärldsbevakning från Svensk Byggtjänst erbjuder omfattande bevakning av vad som sker i byggbranschen inom främst teknik och regelverk.

– Vi utvecklar nu tjänsten för att ännu effektivare och mer behovsanpassat kunna förmedla kvalificerad och aktuell kunskap. Det behöver våra kunder när den tekniska utvecklingen accelererar och lagar och regelverk blir allt mer komplexa – inte minst med tanke på EU-perspektivet, säger Erik Hellqvist, VD på Svensk Byggtjänst. – Mot denna bakgrund ger namnet Omvärldsbevakning en tydligare bild av tjänstens innehåll.

Ökat fokus på konsekvensbeskrivning
Tjänsten kommer att få ett ökat fokus på konsekvensbeskrivning och analys av de förändringar som sker i byggbranschen och på vilket sätt det påverkar kunden.

– I den nya affärsmodellen kan kunden själv plocka ihop de produkter som passar för just hans eller hennes behov. Därför erbjuds nu besök av våra konsulter, tidningen PM och webbtjänsten separat, berättar Nils Vernersson, affärsområdeschef för Omvärldsbevakning. Han understryker att besöken kommer att genomföras lika regelbundet som tidigare men med ett bättre och mer aktuellt material. Materialet uppdateras nu varje månad istället för kvartalsvis. Som abonnent av besökstjänsten får kunden ett reducerat pris på tidningen och webbtjänsten som numera erbjuds som tilläggstjänster. Webbtjänsten ger dagligt uppdaterad information och tidningen erbjuder fördjupningar. Att särskilja produkterna besök, webb och tidning innebär att kunden bara betalar för det han eller hon är intresserad av.

Nyheter på webben
– En nyhet i webbtjänsten är att kunden kan skapa personliga bibliotek av artiklar, bevaka kalenderhändelser och ta del av presentationsmaterial. Dessutom planerar vi att utöka webben med en videolösning för bland annat fördjupade presentationer och samtal, säger Nils Vernersson.

Inom ramen för Omvärldsbevakning kommer det även att ordnas seminarier i högre utsträckning och på fler orter än tidigare. På seminarierna ska aktuella och angelägna ämnen inom byggbranschen tas upp och diskuteras.

– Det kan vara dyrt att inte ha rätt kunskap. Med hjälp av Omvärldsbevakning får du rätt information när du behöver den, förpackad så att den är lätt att ta till sig. Du slipper själv söka bland de 350 källor som Svensk Byggtjänst bevakar, framhåller Erik Hellqvist.

Källa: Svensk Byggtjänst, Omvärldsbevakning