Bygg dina personliga nätverk digitalt
Notis: Yahoos nätbaserade frågetjänst “Yahoo! Answers” har nu i s.k. beta-version introducerat det man kallar “knowledge networking”. Det beskrivs som ett enkelt sätt att bygga personliga nätverk för kunskapsutbyte med andra personer inom olika intresseområden. Tjänsten är principiellt intressant bl.a. som prov på ett digitalt nätverksbyggande för kunskapsuppbyggande och -utbyte med personer som man av olika skäl inte träffar personligen. Tjänsten är under vidareutveckling och fler möjligheter till hantering av sitt personliga nätverk väntas komma i senare versioner.

Källa: Yahoo! Answers