Business Intelligence allians expanderar med nya medlemsföretag
Global Intelligence Alliance (GIA) expanderar vidare i Europa. Vid senaste GIA-mötet i Helsingfors tillkom de nya medlemsföretagen Intag från Schweiz och Gayer Consulting från Tyskland. Det utökade medlemsnätverket fortsätter att stärka det internationella samarbetet med grund i lokal förankring i de olika medlemmarnas hemmamarknader.

“Vi är mycket glada över resultatet från det första GIA-mötet. Det visade att vi delar visionen med våra nya medlemsföretag, om ett nätverk av omvärldsanalysföretag som smidigt kan arbeta tillsammans för att i rätt tid leverera affärsinformation till våra multinationella kunder, säger GIA-koordinatorn Hans Hedin.

GIA syftar till att vara ett globalt nätverk för research- och Business Intelligence-företag. För mer information om medlemsföretag, produkter och tjänster kontakta GIA.

Källa: Global Intelligence Alliance