Brittiska TecCapital investerar 120 miljoner i svenska portalföretaget LINQ
Svenska portalföretaget LINQ får ett kapitaltillskott på 120 miljoner kronor av Londonbaserade TecCapital Limited. De främsta skälen till TecCapitals investering i LINQ är potentialen i företagsportalmarknaden och stödet för mobilt arbete i LINQs produkter. Kapitaltillskottet ska LINQ använda till sin fortsatta aggressiva expansion. Detta är andra gången LINQ får tillskott i kassan. Tidigare har Kjell Spångbergs Emerging Technologies och 6:e AP fonden gått in med 80 miljoner kronor.
“Med tillskottet från TecCapital fortsätter vi vår expansion ut i Europa. Just nu är vi fokuserade på södra Europa, men vi tittar också på den amerikanska marknaden”, säger Michael Mandahl, vd på LINQ.
Olika rapporter och undersökningar pekar på potentialen för företagsportaler. Enligt Merrill Lynch beräknas företagsportaler omsätta 125 miljarder kronor redan år 2002. En annan undersökning, nyligen publicerad i Information Week, slår fast att det IT-chefer runt om i världen främst prioriterar just nu, näst efter e-handel, är företagsportaler. Olof Carlstoft, Venture Manager på 6:e AP-fonden, har identifierat företagsportalmarknaden som en av de mest intressanta inom IT-området idag.
En företagsportal samlar all information och alla arbetsverktyg på ett enda ställe. Annars finns de ofta utspridda på intranätet, i olika databaser och i andra system. LinqPortal kan anpassas efter varje medarbetares specifika behov. Från den personliga portalen får varje medarbetare tillgång till just den information som han eller hon behöver för att kunna utföra sina dagliga arbetsuppgifter, och behöver inte slösa tid på att söka efter information. När varje medarbetare alltid har tillgång till relevant information, kan företaget agera snabbare och bli mer konkurrenskraftigt.

Källa: LINQ