Bristande informationsförsörjning vid svenska myndigheter
En universitetsstuderande som efter avslutad examen påbörjar ett arbete på en statlig myndighet i Sverige riskerar att få sämre tillgång till information som anställd än som student. Det visar Svensk Biblioteksförenings rapport ”Myndighetsbibliotek – Förutsättningar, problem, utmaningar” (ladda ner som pdf) som presenterades på måndagen.

”I dagens kunskapssamhälle ställs höga krav på en effektiv struktur för informationsförsörjningen. De olika elektroniska informationskällorna får allt större betydelse. Det blir viktigare och viktigare att få rätt information, i rätt tid och i rätt mängd. Var och en kan i ljuset av detta förstå att det är av avgörande betydelse att t.ex. experter, handläggare och tjänstemän på statliga myndigheter har tillgång till grundläggande elektroniska informationskällor”, menar Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening.

Källa: Svensk Biblioteksförening