Brimstone utökar sortimentet – lanserar nya system för innehållshantering
Nu har Brimstone, den svenska leverantören av IT-stöd för omvärldsanalys, lanserat en ny produkt som går under namnet ”Corporate Webspace 2003”. Det är ett webbaserad system för innehållshantering (Content Management System, CMS).
Med Brimstones Corporate Webspace möjliggörs t.ex. samarbete inom en organisation och om så önskas med externa kontakter. Med systemet kan användarna via en vanlig webbläsare skapa och publicera dokument, filer, forum mm för interna och/eller externa målgrupper.

Värt att notera är också att Brimstone nyligen lanserat ett tillägg kallad ”Brimstone Intelligence CRM” till deras huvudprodukt Brimstone Intelligence. Med denna tilläggsprodukt får man också tillgång till ett enklare CRM/säljsystem som därmed dessutom utökar analysmöjligheterna. Det medför också en stor fördel genom att verktyget Brimstone Intelligence blir mer operativt, vilket ökar användbarheten och de tänkbara användargrupperna drastiskt. Genom att nyttan ökar så ökar chanserna att analysverktyget verkligen används som det är tänkt.

Som kommentar kan man säga att Brimstones nya ”utvecklingsspår” med mera integrerade och heltäckande lösningar är rätt tänkt. Leverantörer av programvaror för omvärldsanalys behöver bredare målgrupper för få upp volymerna för sina produkter. Med de nya programvarorna sammanför Brimstone olika tekniker för en totallösning med utökad funktionalitet som kan täcka flera behov hos kunderna.
För mer information om de nya produkterna kontakta Brimstone.

Källa: Brimstone