Brimstone utökar produktportföljen genom företagsköp
Brimstone, svensk leverantör av programvara för omvärldsanalys – Business Intelligence, har tecknat avtal med Syntagma AB om att köpa Syntagmas dotterbolag Syntagma Rendezvous. Köpet innebär att Brimstone tar över Content Management-mjukvaran ”Ines” som idag används på företag som Sydkraft, CloettaFazer, Carlsberg, Citytunneln och Skånetrafiken. Syntagma Rendezvous har sedan starten för två år sedan utvecklat mjukvara för Content Management och bolaget har idag kunder och partners med starka varumärken i sin portfölj.

”Köpet innebär att Brimstone tar ett stort kliv i produktutvecklingen och kommer att förstärka vårt produkterbjudande inom informations- och kunskapshantering”, säger Sebastian Merlöv, VD Brimstone. ”Genom vårt övertagande av produkten Ines får vi också möjlighet att möta den efterfrågan vi haft kring produkter inom Content Management” avslutar Sebastian.

De båda bolagen har under någon månads tid fört en dialog kring ett produktutvecklings-samarbete. Områdena CRM och Business Intelligence angränsar till varandra och bolagen ska nu med gemensamma resurser utveckla dessa områden. Som ett led i detta samarbete tar Sebastian Merlöv plats i Syntagmas styrelse.

”För Syntagma innebär detta att vi långsiktigt får en bra lösning kring området Content Management och att vårt produktsamarbete kommer att leda till ännu bättre lösningar för våra kunder, även inom området Business Intelligence där det finns en stor efterfrågan”, säger Lars Kandefelt, VD Syntagma.

Källa: Brimstone