Brimstone arrangerar omvärldsanalys-seminariet “Att jaga sanningen”
Nu den 1 november kan du passa på att gå på ett omvärldsbevaknings – Business Intelligence seminarie i Malmö.
Det är Brimstone som då arrangerar ett halvdagsseminarie med titeln ”Att jaga sanningen”. Frågeställningen för dagen är hur man blir en vinnare med hjälp av effektiv Business Intelligence? Förutom att Brimstone själva kommer att berättar om deras erfarenheter om hur individer och organisationer med hjälp av enkla verktyg kan öka sin kunskap om omvärlden och bedriva effektiv Business Intelligence, kommer även Gunnar Ekberg, kommunikationskonsult med underrättelsebakgrund, att föreläsa om bl.a. hur man tolkar information och kunskap på rätt sätt.
Seminariet är kostnadsfritt och anmälan ska vara gjord senast den 27 oktober. För anmälan och mer information om seminariet kontakta Brimstone.

Källa: Brimstone AB