Företag Wide narrow Intelligence AB
  Beskrivning

Helhetsleverantör inom omvärldsanalys

Hur tänker din organisations konkurrenter och vilka kan utmana er i framtiden? Vilka konsekvenser får skeenden inom samhälle, ekonomi och politik? Vilken teknikutveckling öppnar eller stänger dörrar? Hur förändras kundernas värderingar och livsstilar?

Vi hjälper organisationer att upptäcka och ta till vara på nya möjligheter. Oavsett behov, mognad eller vilka steg din verksamhet står inför är nyttan av våra tjänster konkret och mätbar.

  Produkter
&
Tjänster

Strukturerad informationshantering

En ordnad informationstillvaro är grunden för allt omvärldsarbete. Att jobba fokuserat och strukturerat ökar nyttan och genomslaget påtagligt. Till din hjälp har vi en arbetsmetodik och ett IT-system, skräddarsydda utifrån din organisations behov och förutsättningar.

Omvärldsanalys och research

Hur utvecklar du din verksamhet ur ett omvärldsperspektiv? Organisationens hela framtid ligger i förmågan att identifiera trender och möjliga scenarier för hur verksamheten påverkas av externa faktorer. Vi ger dig aktiv analys, grundat i research och omvärldsbevakning.

Strategi

Organisationer behöver omvärlden som utgångspunkt för att kunna sätta strategier och mål för verksamheten. Genom rådgivning och strategiska processer lyfter vi in omvärlden i affärsutveckling och verksamhetsplanering. Därigenom säkerställer vi att din organisation utvecklas i takt med tiden.

  Kontaktperson Daniel Petersson, VD
Tel: 08-221130
Mobil: 0709-31 38 35
  Adress
Kungsgatan 17
111 43 Stockholm
  Internet www.widenarrow.se
  Email info@widenarrow.se
  Telefon 08-221130
  Telefax 08-224515