Företag Profile Intelligence AB
  Beskrivning
Verksamheten startade redan 1982 under namnet Interfact. Alltsedan dess har affärsidén varit att leverera beslutsunderlag inför samarbete eller förvärv. Researchtjänsterna erbjuds både avseende den Nordiska marknaden och övriga världen.
  Produkter
&
Tjänster

Profile Intelligence AB utför research på uppdrag och levererar konkret material i form av beslutsunderlag. Uppdragen har ofta sitt ursprung i samarbeten, förvärv eller anställningar. Vi besvarar därmed såväl frågor om personer, företag och marknader som uppdrag gällande statistik, lagstiftning eller kultur – inget område är oss främmande. Profile Intelligence har ett globalt nätverk av samarbetspartners.

Se www.profile.nu för ytterligare information.

  Kontaktperson Anne Styren
  Adress
Profile Intelligence AB
Tomtebogatan 21
113 39 Stockholm
  Internet www.profile.nu
  Email mail@profile.nu
  Telefon 08-6459045
  Telefax 08-190204