Företag Esmerk Information AB
Beskrivning
Esmerk förser omvärldsanalytiker och beslutsfattare med strukturerad och anpassad omvärldsinformation.
Dagens beslutsfattare ställs ofta inför oöverskådliga mängder information. Esmerk reducerar överskottet och levererar endast den information som är relevant. Detta ger mer tid över för analys. Esmerks omvärldsbevakning ger därför ett bättre underlag för affärsbeslut och bättre förståelse för trender, hot och möjligheter.Genom att bevaka de största och viktigaste källorna, dags-, fack- och affärspress från 130 länder på 30 språk, kan vi leverera de nyheter som har betydelse för era affärer. Vår strukturerade urvalsmetod ger såväl “early-warnings” som underlag för analyser och beslut.Bevakningen omfattar makro-, företags-, marknads- och produktstrategiska faktorer.

Esmerk erbjuder skräddarsydd omvärldsbevakning på global basis. Detta betyder att du dagligen erhåller de nyheter som har störst betydelse för dina affärer. Du väljer själv vilken typ av branschnyheter, produktnyheter, nyheter om kunder och konkurrenter eller annat som ska ingå i din dagliga omvärldsbevakning.

Idag har Esmerk nio kontor i nio länder med närmare 200 medarbetare, varav 150 arbetar som omvärldsanalytiker. Esmerk fäster stor vikt vid att analytikerna har regional kunskap, varför flertalet också har sin bakgrund i de länder som de bevakar

Nyhetsrapporter skickas dagligen till tusentals mottagare på företag och organisationer världen över.

Esmerk ägs sedan 1999 av finska SanomaWSOY, Nordens största mediekoncern.


Produkter
&
Tjänster
Esmerk nyhetsservice
Esmerk Nyhetsservice innebär kontinuerlig bevakning av de förändringar i omvärlden som är relevanta för uppdragsgivaren. Genom att definiera vilka typer av omvärldsförändringar som påverkar företaget har Esmerks analytiker möjlighet att sortera i nyhetsflödet och vaska fram den information som är till störst nytta. Vi fastställer tillsammans med kunden vilken typ av branschnyheter, produktnyheter, nyheter om kunder och konkurrenter eller annat som ska ingå i bevakningsuppdraget. Det är i urvalet som mervärdet skapas.Resultatet av vårt arbete är de lättillgängliga referat som vi skriver, i huvudsak på engelska. Referaten matchas mot ert informationsbehov som är definierat i bevakningsprofilen. Denna kunskapsintensiva process utmynnar i en rapport som dagligen kan levereras via olika IT-plattformar, allt efter önskemål.
Adress
Esmerk Information AB
Medborgarplatsen 25
118 72 Stockholm
Internet www.esmerk.se

 

Email
Telefon 08-5560 8800