Företag Docere Intelligence AB
  Beskrivning
Docere är ett konsult- och analysföretag inom området omvärld, framtid och strategi. Vi har ett tydligt arbetssätt där vi angriper våra kunders problem “utifrån och in”. Det innebär att vi gör analyser av externa påverkansfaktorer för att sedan dra slutsatser hur de inverkar på vår kunds verksamhet.
  Produkter
&
Tjänster

Vår kompetens utvecklar utifrån tre dimensioner; bransch, kontext och metod. Det innebär att vi har gedigen kunskap om ett antal branscher som vi följer löpande. Några exempel är telecom, energi, media, bank och finans. Vi har god kompetens inom ett antal kontextuella områden såsom politik, ekonomi, teknik och trender. Vi har också mycket god kompetens inom många analys- och processområden såsom bransch- och konkurrentanalyser, scenarioprocesser, trendanalyser, benchmarking etc. Vi erbjuder även utbildningar, både öppna och kundanpassade, inom ovanstående områden.
  Kontaktperson Bobo af Ekenstam, VD, bobo@docere.se
  Adress
Bellmansgatan 2
118 20 Stockholm
  Internet www.docere.se
  Email contact@docere.se
  Telefon +46 703661539