Företag Comintelli AB
  Beskrivning
Comintelli är ett av Europas ledande företag när det gäller mjukvara, intranätportaler och tjänster för knowledge management, med särskild inriktning på omvärldsbevakning. Företaget grundades 1999 av Ericssons f.d. ledningsteam för Business Intelligence. Vårt kontor finns i Mörby Centrum, strax utanför Stockholm.

Våra kunder utgörs av stora och medelstora företag, bl a Observer, Posten, Skanska, TeliaSonera, Tetra Pak och Volvo. Vi bygger och implementerar lösningar som hjälper dem att fatta rätt beslut i rätt tid.

För mer information om Comintelli och våra kostnadsfria seminarier om omvärldsbevakning, hänvisar vi till webb sidan www.comintelli.com.

  Produkter
&
Tjänster

Genom att använda Comintellis mjukvara, Knowledge XChanger™, kan kunderna integrera ett antal interna databaser, externa informationskällor och existerande sökteknologier i en portal. Systemet erbjuder ett effektivt sätt för företagen att säkerställa att olika kategorier av anställda har snabb tillgång till relevant intern och extern information. Det utgör också ett effektivt redskap för att styra och hantera det interna informationsflödet mellan anställda inom arbetsgrupper, avdelningar etc.

Informationen kan förmedlas inom hela organisationer på ett antal olika sätt såsom personliga intranetsidor, automatiska meddelanden via e-mail vid ny information samt SMS-sändningar som sänds automatiskt till anställdas mobiltelefoner.

Comintelli tillhandahåller också konsulttjänster avseende informationsbehov, arbetsrutiner och implementering.

  Kontaktperson
Jesper Ejdling Martell, VD
  Adress
Kista Science Tower
164 51 Kista
  Internet www.comintelli.com
  Email jesper.martell@comintelli.com
info@comintelli.com
  Telefon 08-663 76 00
  Telefax 08-663 76 44