Bostadsföretaget Drott väljer IT Piloterna för sin omvärldsbevakning
Omvärldsbevakningsföretaget IT Piloterna har blivit utvalda av bostadsföretaget Drott som leverantör för deras nya intranätbaserade omvärldsportal.

“Informationshantering är en prioriterad fråga för Drott. Genom IT Piloternas system kan vi på ett effektivt sätt sprida uppdaterade nyheter till våra medarbetare, med ett minimum av brus.”, säger Lena Zetterberg, informationsansvarig på Drott i en kommentar till affären publicerad på IT Piloternas hemsida.

För mer information kontakta IT Piloterna.

Källa: IT Piloterna