Bonnier Affärsinformation fusionerar med Infodata och bildar nytt storföretag
Bonniers affärsområde Business Information (BBI) bildar med Ratos-ägda Infodata en ny och slagkraftig europeisk marknadsledare inom databas- och digital affärsinformation. Den nybildade koncernen beräknas omsätta 3,4 miljarder kr med verksamhet i 18 länder i Europa. Bonnier AB kommer att äga knappt 20 procent i den nybildade verksamheten och ger därutöver ett konvertibelt lån som kan ge ytterligare 10 procent av ägandet. Affären villkoras av godkännande från berörda konkurrensmyndigheter.

”Det här är en industriellt bra affär, säger BBI:s VD Lars Save, som blir koncernchef för den nybildade koncernen. Genom att samordna verksamheten inom BBI med Infodata kommer vi att få kostnadsfördelar och möjligheter att nå en betydligt bredare kundkrets.

Bonnier Affärsinformation har sedan starten 1989 växt från en omsättning på 110 Mkr till 2 360 Mkr. Ett flertal större förvärv har gjorts de senaste åren, bland annat Dun & Bradstreets nordiska och centraleuropeiska verksamheter. Bonnier & Bonnier AB:s 25-procentiga aktieinnehav i börsnoterade AddNode kommer också att föras över till det nybildade bolaget efter det att affären är fullföljd.

”Det här är en mycket bra lösning för BBI och gör det möjligt att fortsätta den snabba expansion som bolaget haft särskilt de senaste åren, säger Bengt Braun, koncernchef i Bonnier AB. Affären stärker ytterligare Bonnier AB:s redan goda finanser. Vi får i och med detta ut 2 miljarder kronor och gör en reavinst på 1 miljard kronor. Samtidigt är vi kvar som betydande delägare i det nybildade bolaget.”

Källa: Bonnier AB