Bloggbevakning för omvärldsbevakare
Cision meddelar idag att man har valt Twingly, Nordens största bloggsökmotor, som samarbetspartner för bevakning av bloggar i Norden. Cision får i och med samarbetet tillgång till 100 000 bloggar i hela Norden. I Sverige är antalet över 50 000. Twingly har tidigare jobbat med att koppla samman media, som till exempel Svenska Dagbladet, med bloggosfären. Nu är det istället företag och organisationer som knyts samman med bloggarna.

”I ett första steg får vi tillgång till den absolut bästa bloggbevakningen i Norden. Vi förbättrar vårt grunderbjudande till våra kunder och kan ytterligare vässa våra blogganalyser dessutom tar vi ett enormt steg i jämförelse med våra konkurrenter. Genom att bevaka bloggosfären kan våra kunder få direkt feedback på vad deras konsumenter tycker och tänker om deras tjänster och produkter”, säger Alexander Mason, affärsutvecklare på Cision Norden.

”Cision är världens största omvärldsbevaknings- och medieanalysföretag och att de nu väljer att samarbeta med oss känns som en kvalitetsstämpel”, säger Martin Källström, VD på Primelabs, företaget som utvecklar Twingly. ”Vi tror att samarbetet kommer att stärka bloggarnas ställning som kommunikationskanal för företagen och ge bloggarna ännu mer inflytande”, fortsätter Martin Källström.

Det nordiska bloggandet ökar och varje dag tillkommer 100-tals bloggar. De populäraste svenska bloggarna har under en vecka tiotusentals läsare vilket har gjort bloggarna till en mycket inflytelserik grupp. Att följa bloggarna är som att ha en pågående fokusgrupp. Många av bloggarna är early adopters och ett utmärkt tillfälle att följa bloggosfärens reaktioner är exempelvis vid en produktlansering, en kampanj eller ett event.

Källa: Cision Sverige AB