Blease Research och metaLogic utvecklar BI-lösning för Life Insurance sektorn
Företagen metaLogic Consulting Inc och Blease Research meddelar att de ingått en strategisk allians för att utveckla en omfattande Competitive Intelligence lösning för Life Insurance Industrin. Företagens olika tjänster kommer att kombineras för att förse branschen med en bred BI/CI lösning som kan nås via Internet.
Programvaran Full Disclosure (www.full-disclosure.com) från Blease Research, som är en av de ledande källorna för s.k. policy data till life insurance leverantörer och rådgivare, kommer bl.a. att bli en av huvudkomponenterna i metaLogic Consulting Inc.’s kunskapsportal kallad ”metaZone” (www.themetazone.com).

Källa: metaLogic Consulting Inc.