Biznizzupgrade konferens: Omvärldsanalys i praktiken
Den 11-12 april 2000 anordnar Svenska Civilekonomföreningen/BIZNIZZ UPGRADE konferensen “Omvärldsanalys i praktiken”. Seminariet syftar till att ge kunskap om bl a “Business Intelligence som konkurrensmedel”, “Hur man skapar och utvecklar en kultur för Business Intelligence” mm. Ett antal praktikfall berör även t ex Business Intelligence i stora, små och medelstora företag, samt i tjänsteföretag.
Sources : Omvärldsanalys i praktiken