BIZNIZZ UPGRADE – Civilekonomföreningens utbildningssatsning
BIZNIZZ UPGRADE heter Svenska Civilekonomföreningens nya utbildningssatsning, som fått en ny egen hemsida på www.biznizzupgrade.com där alla utbildningar nu samlas. “En markering att vi satsar ännu mer på aktuell kvalitetsutbildning inom ekonomi, företagsledning, ledarskap, kommunikation och data”, säger Marika Markland, VD, Svenska Civilekonomföreningen / BIZNIZZ UPGRADE.

Sources : BIZNIZZ UPGRADE