Bisnodes bolag för läkemedelsinformation förbereder Europalansering
Jesper Rask Simonsen har anställts som landschef i Danmark för Bisnodes dotterbolag Nomi. Han kommer närmast från AstraZeneca med en bred produkt- och indikationserfarenhet som ger honom förutsättningar att verka nära läkemedelsbolagens ledningsgrupper.
Nomi levererar information om läkemedelsmarknaden i Norden. Företaget vänder sig till försäljnings- och marknadsavdelningar på läkemedelsbolag med tjänster kring den nordiska läkemedelsmarknaden. Nomi erbjuder bl.a. kvalificerade adressdatabaser till sjukvården, information om läkemedelsförskrivning, läkemedelsannonsering och system för kundhantering och klinisk prövningsrapportering. Sedan tidigare finns Nomi i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Tidigare hette Nomi Svensk /Dansk /Finsk /Norsk Medicininformation. Namnändringen skedde den 1 november 2006 och ligger i linje med Nomis expansionsplaner. Avsikten är enligt Bisnode att ta konceptet vidare utanför Norden i en Europalansering.

Källa: Bisnode