Bisnode köper upp svenskt beslutsstödsföretag
Bisnode meddelade i veckan att man förvärvar Pointer, ett ledande konsultföretag inom affärsanalyser. Förvärvet innebär att Bisnode breddar utbudet av kvalificerade konsulttjänster som hjälper kunden att med snabba och effektiva beslutsstödsystem öka försäljningen och minska affärsriskerna.
Enligt Bisnode utmanar Pointer gamla analys- och rapporteringskoncept med nya effektiva lösningar och beslutsstödssystem. Genom att kombinera verksamhetsanalyser med djup systemutvecklingskompetens bistår Pointer kunderna med bättre kunskap om sina affärer. Pointer grundades år 2000 och omsatte 59 MSEK 2006 samt har idag 83 medarbetare i Stockholm och Malmö.

”Bisnodes strategi är att integrera oss framåt i värdekedjan och öka satsningarna inom kvalificerade tjänster till företag med behov av snabba och effektiva beslutsstöd. Pointer tillför en djup kompetens inom analysmetodik och systemutveckling som tillsammans med Bisnodes kompletta erbjudande av affärsinformation kan utvecklas till nya spännande lösningar”, säger Lars Save, koncernchef Bisnode.

Pointer kommer att ingå i Bisnodes affärsområde Service & Venture Development som ansvarar för central affärsutveckling och erbjuder kvalitetssäkrad, harmoniserad samt integrerad information i en mängd nya tjänster och lösningar.

Källa: Bisnode