Biovitrum valde Comintells omvärldsbevakningssystem




Comintell, den svenska leverantören av programvara för omvärldsbevakning, meddelar nu att Biovitrum, ett svenskt företag och ett av Europas största bioteknikföretag, har valt Comintells Knowledge XChanger som plattform för sitt koncernövergripande omvärldsbevakningssystem.

“Efter en omfattande anbudsprocess valde vi Comintell, framförallt därför att deras mjukvara både underlättar och uppmuntrar spridning av omvärldsinformation inom hela vår organisation, säger Roger Bishop, ansvarig för omvärldsbevakning på Biovitrum. Comintell Knowledge XChanger kan dessutom snabbt och enkelt implementeras i vår IT-miljö, fortsätter Roger Bishop”
“De främsta affärsmässiga målen med vårt omvärldsbevakningssystem är att få ett övertag över konkurrerande projekt och uppnå en stabil bas för att kunna dra största möjliga fördel av Biovitrums FoU-projektportfölj,” förklarar Roger Bishop. “Systemet kommer göra det möjligt att enklare och snabbare identifiera och utvärdera licensmöjligheter, identifiera och vinna kunder för vår kontraktservice och identifiera potentiella samarbetspartners för Biovitrums mogna FoU-projekt.”

“Biovitrum är en forskningsintensiv organisation som har identifierat behovet av att förbättra och förenkla hanteringen av affärskritisk information för att kunna hålla takten med den snabba utvecklingen inom bioteknikbranschen. Vi är mycket glada över att få hjälpa Biovitrum med detta och jag är säker på att detta är början på ett långt och givande samarbete.” säger Jesper Ejdling Martell, VD för Comintell.

Biovitrums omvärldsbevakningssystem (kallat COMPIS) baseras på den klassiska omvärldsbevakningscykeln, d.v.s. planering, insamling, analys, distribution och användande av information rörande företagets konkurrenter och kunder. COMPIS är ett webbaserat system för kunskapsdelning och omvärldsbevakning för alla Biovitrums anställda. Det består av följande tre huvudsakliga delar:

  • Databas: en central samlingsplats för att lagra all insamlad information.
  • Content Management mjukvara: tar in, hanterar och distribuerar både extern information (t.ex. från nyhetsleverantörer och internetsajter) och intern information till och från databasen. Användare kan läsa, söka och leta efter all information som finns lagrad i databasen.
  • Analys- och rapporteringsmjukvara: möjliggör för analytiker och omvärldsbevakare att visualisera, sortera och analysera lagrad information och generera och publicera rapporter.

    Källa: Comintell AB