Bioteknikföretag under luppen – Framgångsfaktorer & strategier
Research i läkemedelsbranschen kan ses som både svårt och lätt. Å ena sidan är det en mycket komplicerad bransch/teknik som ställer krav på relevanta kunskaper men å andra sidan är det mycket bra förspänt med service från analys- och researchföretag som kontinuerligt levererar värdefulla insikter om det mesta. Ett exempel på detta är Arrowhead Publishers nya rapport med titeln “Amgen: Profile, Patents and Pipeline” där man gör en total genomlysning av bioteknikföretaget Amgens framgångsfaktorer och siar om den framtida strategiska inriktningen.

Amgen är enligt uppgift världens största bioteknikföretag och det åttonde största läkemedelsföretaget alla kategorier. Den 81-sidiga rapporten “Amgen: Profile, Patents and Pipeline” gör en detaljerad analys och redovisning av Amgens affärsaktiviteter inklusive företagets patent och patentansökningar. Studien bygger på källmaterial insamlat fram till slutet av första kvartalet 2005.

Källa: Arrowhead Publishers