Biotech-rapporter och seminarier
Den 24 april inbjuder Institutet för Tillväxtpolitiska Studier (ITPS) och VINNOVA till seminarium i Stockholm där två rapporter presenteras om hur Sveriges bioteknikregioner klarar konkurrensen.

Första rapporten heter ”Strategies and Partnerships for Biotech Regions” av Anders Östhol och Johan Lembke. Den andra heter ”Swedish Biotechnology” av Anna Sandström, IVA, som är en rapport om bioteknik i Sverige, om forskning och industrins utveckling. Presentationerna avslutas med en paneldiskussion. För mer information och anmälan kontakta ITPS.

För de som bevakar Bio-science området är det även värt att notera det mycket stora arrangemang som sker mellan den 8 till 11 april 2003. Det är BioVision som då hålls i Lyon med bl.a. över 2400 deltagare och 12 nobelprisvinnare samlade enligt arrangörerna. För mer information om presentationer mm se BioVisions webbplats.