Bidigtals internationella site prisas i USA
Återigen har Bidigitals internationella site ciseek (The CI Resource Index) fått en utmärkelse. Denna gång är det Sookoo Search Engine i USA som idag meddelat att deras personal valt ut ciseek till en av fem siter som de speciellt rekommenderar just nu! Sookoo kallar sig för “The Business Strategy Search Specialist” och handplockar olika informationskällor som de informerar sina besökare om. “Detta är ytterligare ett exempel på hur populär The CI Resource Index har blivit framförallt i Nordamerika”, säger Peter Sandström som ansvarade för tjänstens uppbyggnad. “Vår framgång i USA bygger på att ciseek är en avancerad site som levererar kvalitativ information. Siten är ett resultat av flera samverkande tekniklösningar, som vaskar fram all världens källor för Competitive Intelligence”, fortsätter Peter Sandström. Efter denna “vaskningsprocess” utvärderas varje ny informationskälla individuellt av en person innan den indexeras, vilket har inneburit tusentals timmar enbart i verifieringstid. Det ser lovande ut för ciseek då den egentliga marknadsföringen i USA inte ens har börjat utan sajten har tvärtom medvetet hållit en låg profil i uppbyggnadsskedet.
Sources : Sookoo Search Engine