Bidigital startar online-undersökningar
Nu kan du delta i bidigitals nya online undersökningar. Här kommer vi att ställa ett antal intressanta frågor som är relevant för omvärldsanalys – Business Intelligence och Knowledge Management till besökare som vill deltaga. När du röstar så kan du direkt se det aktuella resultat i röstningen. Den första snabbundersökning som vi lägger ut berör analyser. På detta sätt kan du få en uppfattning om vad andra tycker om olika frågeställningar. Klicka på käll-länken nedan för att gå direkt till undersökningen. Det är bara tre frågor som besvaras genom att klicka på några svarsalternativ. Det är klart på några sekunder, så gå och rösta och se även då vad det aktuella resultatet är!

Källa: Bidigital online-undersökning