Bidigital PROFESSIONAL – Ny publikation om omvärldsanalys, affärsutveckling och strategi
Idag förhandspresenterades för första gången Bidigitals nya satsning på en elektronisk publikation för de som yrkesmässigt arbetar med omvärldsanalys, omvärldsbevakning, Business/Competitive Intelligence, affärsutveckling och strategi. Namnet på tjänsten/publikationen är “Bidigital PROFESSIONAL” och den levereras i form av en webbaserad abonnemangstjänst.
Bidigital PROFESSIONAL består, förutom nyhetsbevakningen inom omvärldsanalysområdet, av de tre huvudsektionerna Kunskap, Verktyg och Helpdesk.
Prenumeration på Bidigital PROFESSIONAL ger bl.a. tillgång till artiklar, reportage, tips kring teori & praktik inom ämnesområdet, handledningar över analysmetoder, arbetsmetodik, IT-system och liknande. Materialet uppdateras månadsvis.
Lansering och öppning av tjänsten sker nu den 25 juni och fram till dess går det att teckna helårsabonnemang till speciella introduktionspriser. För mer information om innehåll och prenumeration följ källänken nedan.

Källa: Bidigital PROFESSIONAL