Biblioteks- och informationsvetenskapen utforskas
Notis: Bibliotekshögskolan i Borås genomför i samarbete med Svensk Biblioteksförening en sk Delphi-studie. Syftet är att med hjälp av de yrkesverksamma bibliotekarierna ta reda på vilka områden som behöver utforskas ytterligare inom området biblioteks- och informationsvetenskap. Studien kommer att resultera i en förteckning över relevanta och forskningsbara ämnen, som sedan kommer att användas vid forskningsansökningar. Under 2008 genomför Svensk Biblioteksförening vidare en stor kampanj för en nationell bibliotekspolitik.

Källa: Svensk Biblioteksförening