BI-konferens för försäkrings- och finansbranschen
För att deltaga i specialkonferenser om nyttjandet av Business Intelligence inom en viss bransch är det de internationella konferenserna som gäller. För dig som arbetar med omvärldsanalys och Business intelligence inom försäkrings- eller finansbranschen kan det därför vara intressant att åka till Chicago nu i juni 2002 där konferensen “4th Annual Competitive Intelligence in Insurance & Financial Services Industry” hålls. Det årliga arrangemanget hålls i regi av Strategic Research Institute. För mer information om konferensen följ länken nedan.

Källa: Competitive Intelligence in Insurance & Financial Services Industry