Bevakning av avtalsrörelsen 2007
Svenskt Näringsliv meddelar att de lagt upp en sektion för bevakning av årets avtalsrörelse. För intresserade som följer detta område finns nu på deras hemsida en mängd användbart material som rör avtalsrörelsen samlat på en plats: www.svensktnaringsliv.se/avtal07
Här finns bland annat intervjuer med företagare, fakta, rapporter, internationella jämförelser och debattartiklar. I år omförhandlas cirka 500 kollektivavtal om löner och anställningsvillkor. Totalt berörs 2,8 miljoner anställda i privat och offentlig sektor. De avtal som träffas får stor betydelse för sysselsättning, tillväxt och välfärd i Sverige.

Källa: Svenskt Näringsliv