Bevaka vad som sägs om dina varumärken och konkurrenter på Twitter
Mikrobloggar har fått ett enormt genomslag på Internet och då framförallt Twitter, där både privatpersoner och företag finns representerade i stor omfattning. Ur ett omvärldsanalysperspektiv så är det ett nytt media som skall bevakas. Det finns flera alternativ på att göra detta varav tjänsten ”Monitter” är ett högintressant sätt att bevaka vad som sägs om dina varumärken och konkurrenter mm på Twitter.

Monitter bevakar i realtid vad som diskuteras/nämns på Twitter och presenterar simultant resultatet i flera kolumner för olika sökord som du angett. Du inriktar och smalnar av sökningar genom att t.ex. ange sökning ”Inom 100km av Stockholm” för fånga upp svenska ”Twittrare” i närheten av Stockholm. Följ länken nedan för att testa Monitter.

Källa: Monitter