Bevaka robotutvecklingen i Japan
Notis: Wolfgang Heller på omvärldsanalysföretaget Infonaut arrangerar nu en exklusiv studieresa till världsutställningen EXPO 2005 i Japan 5- 12 juni med bl.a. besök av robotutställningen med syfte att studera den senaste utvecklingen inom robottekniken och dess tillämpningar i Japan. I sammanhanget kan nämnas att Wolfgang Heller även startat en ny blogg som han kallar Robotland där han l??pande skriver om robotar och robotsamhället mm.
För information om Japanresan kontakta Wolfgang Heller på Infonaut.

Källa: Infonaut