Bevaka företagets immateriella rättigheter på nätet
Digitala kopior av information på Internet är ibland olovligt reproducerat material och förekomsten därav är mycket svårt att upptäcka. Detta faktum att copyrightregler mm överträds på nätet är något som den nya specialsökmotorn ”Copyscape” tagit fasta på. Med denna tjänst söker du på nätet med utgångspunkt från en specifik sida på den egna webbplatsen för att hitta material på andra sajter som matchar denna information. Med andra ord så letar Copyscape efter kopior av ditt innehåll på nätet. När Copyscape hittat några matchande sajter kan man sedan klicka på dessa för att få upp sidan med de matchande orden markerade och räknade i början av sidan. Mycket praktiskt och tidsbesparande alltså.

Bakom Copyscape står Indigo Stream Technologies Ltd men företaget använder sig av Googles databas vilket borgar för en bred täckning och genomsökning av sajter från hela världen. Copyscape lanseras nu i en första beta-version men är i princip fullt fungerande med undantag för vissa språkgrupper som t.ex. ryska och arabiska. Testa Copyscape själv, genom att klicka på källänken nedan.

Källa: Copyscape