Betrakta trender och förändringar för året 2008 i backspegeln – redan i år
Docere Intelligence AB kommer den 4 december 2007 i Stockholm att anordna ett framtidsseminarium med namnet ”2008 i backspegeln”. Företaget kommer då enligt programförklaringen att ge ”insikt i de omvärldsförändringar som är att vänta under 2008 samt hur de kommer att påverka dig och ditt företag”. För mer information och anmälan kontakta Docere.

Källa: Docere Intelligence AB