Beteendekompenserad informationsinsamling förutspår framtiden framgångsrikt
Notis: IT-företaget HP:s forskare vid HP Labs sägs nu med hjälp av ekonomiska verktyg kunna förutspå vissa affärshändelser i framtiden. BRAIN (Behaviourally Robust Aggregation of Information in Networks) Process är ett verktyg som aggregerar information. Denna process ska enligt HP:s forskare kunna eliminera mycket av de förutfattade meningar, manipulation och hierarki som förekommer när man försöker förutspå affärshändelser. Med hjälp av ett marknadsspel beräknas bl.a. en beteendekoefficient för deltagarna som sammanfattar dennes riskattityd och förutsägelseförmåga. Vidare har förutsägelseprocessen gjorts anonym samt att deltagarna dessutom ska backa upp sina förutsägelser med riktiga pengar. Enligt HP så slår BRAIN:s förutsägelser konsekvent prognoser som tagits fram på mer traditionella sätt. Läs hela artikeln genom att följa länken nedan.

Källa: Förutspå framtiden – med spel (HP.se)