Beställ och analysera årsredovisningar
Notis: Sedan länge är årsredovisningar ett viktigt underlag vid analys av olika bolag och branscher. Nu är det tid för att hämta hem de rapporter du önskar. Idag finns årsredovisningar att hämta från många olika källor och i flera format. Med Observers årsredovisningsservice kan du t.ex. kostnadsfritt beställa 2006 års årsredovisningar från ett stort antal individuella bolag eller branschvis.