Besök “Mötesplats Observer” den 21 april
Svenska Observer anordnar på Münchenbryggeriet i Stockholm den 21 april ett arrangemang som man kallar ”Mötesplats Observer”. Det blir ett event för personer som arbetar inom kommunikation och omvärldsbevakning och hålls mellan kl. 13.30 och 18.00 med efterföljande mingel. Under delar av dagen hålls olika parallella ämnesspår som du kan välja beroende på intresse. Totalt gör det att under dagen kommer 15-talet talare att hålla olika föredrag mm. För mer information om program, talare och anmälan kontakta Observer.

Källa: Observer