Banverket väljer Nobicons nyhetsportal efter anbudsutvärdering
Nobicon meddelar att Banverket efter anbudsförfrågan har utvärderat anbud och i konkurrens givit Nobicon högsta poäng i utvärderingen. I uppdraget ingår att producera en nyhetstjänst som nås via Banverkets intranät “Knuten” och en del som nås efter inloggning. Tjänsten innehåller resultat från webbevakning, nyhetstelegram och material från radio- & TV-bevakning. Vid utvärderingen har Banverket bedömt mottagna anbud efter prestanda, presentation och användbarhet, erfarenhet av liknande uppdrag och pris. I utvärderingen har Nobicons anbud givits högsta poäng i samtliga kategorier.

“Inom Nobicon bedrivs ett kontinuerligt arbete med att utöka och förbättra produktsortimentet inom området omvärldsbevakning. Våra lösningar kännetecknas att de är enkla att använda och att de baseras på avancerad teknik. Banverket är sedan tidigare kund till Nobicon och deras val av oss som leverantör bekräftar att vår produktutveckling ger rätt tjänster för krävande kunder”, säger Rune Söderström, Nobicon.

Nobicon är informationsgrossist, rådgivare och innehållsintegratör inom området omvärldsbevakning. För mer information kontakta företaget.

Källa: Nobicon