BackWeb ger sig in på marknaden för företagsportaler
BackWeb, ett av de verkliga pionjärföretagen inom den så kallade push-tekniken, meddelar nu att de nu träder in på den kraftigt växande marknaden för företagsportaler. BackWeb lanserar sin egen produkt ”ProactivePortal” där man också integrerat push-tekniken.
Med push-tekniken vill man lyfta företagsportaler till en ny nivå där viktigt innehåll direkt kan meddelas ut i organisation på ett helt nytt sätt jämfört med traditionella företagsportaler. BackWeb menar att många av dagens passiva företagsportaler inte alltid lyckas att få ut kritisk information på ett tillfredsställande sätt.

Källa: BackWeb Technologies