Avyttringen av Sifo gav Observer en halvårsvinst på över 400 miljoner
Observer AB:s delårsrapport för januari – juni 2000 visar på att företaget efter försäljningen av Sifo Research & Consulting och Sifo Interactive Media nu har kraftigt stärkt sin finansiella ställning. Avyttringen gav en realisationsvinst om totalt 384 Mkr. Resultatet efter skatt första halvåret uppgick därför nu till hela 416,5 Mkr. Motsvarande periods resultat för 1999 var 16,4 Mkr. Koncernens rörelseintäkter ökade till 552,8 Mkr (501,7).
Vidare värt att notera från delårsrapporten, som signalerar kommande förändringar, är kommentaren om Observers ägande i SMG som lyder: “För att underlätta en internationell expansion av verksamheten övervägs det framtida ägandet i SMG”. Observer äger 50 procent av SMG Consulting som är verksamt inom management- och strategikonsulting. SMGs seniorkonsulter äger resterande 50 procent.
Observers verksamhet är medie- och omvärldsbevakning, analys, utv??rdering, målgruppsidentifiering för och förmedling av information för PR- och IR ändamål.

Källa: Observer