Avancerad agentteknik spar tid och kostnader åt företag
För dig som är intresserad av en stunds läsning i avancerad agentteknik har nu företaget QL2 Software släppt ett gratis s.k. ”White Paper” om automatisk datainsamling som du nu kan ladda ner. Den 12-sidiga rapporten heter “Automating Your Data Collection: Reaching Beyond the Firewall” (pdf-fil) och beskriver förtjänster, möjligheter och teknik inom området. Att hitta rätt information i realtid, spara kostnader och höja produktiviteten för informations- och kunskapsarbetare är exempel på det som berörs.

Källa: QL2 Software