Autonomy släpper vidareutvecklade versioner av sin programvara
Leverantören, Autonomy, känd för sina företagsportaler och Knowledge Management lösningar meddelar nu att nya uppdaterade versioner finns tillgängliga.
Autonomy har bl.a. gjort kraftiga uppgraderingar av den s.k. kärn-algoritmen som driver Autonomys teknik för Intelligent Data Operating Layer (IDOL).
Autonomys uppdaterade system ger kunderna förbättrade analysmöjligheter och bättre informationshantering och -administration.
Autonomy fortsätter därmed att vidareutveckla avancerade IT-lösningar för kontextuella analyser som medger lösningar som kan kategorisera, sammanfatta, länka och inhämta all form av information som text, röst och video.
För mer information om alla nya funktioner kontakta Autonomy, se länk nedan.

Källa: Autonomy