Audumbla köper IT-företaget ACSS – första steg i satsning på Business Intelligence
Audumbla Communication Group har förvärvat ACSS, ett IT-företag som utvecklar Internetbaserade system för insamling och analys av omvärldsinformation. Förvärvet är en del av Audumblas satsning på Business Intelligence (BI), och förstärker Audumblas totalerbjudande inom strategisk kommunikationsrådgivning. Med ACSS som grund byggs nu den nya kompetensen kring BI inom Audumbla, med fokus på avancerade konsulttjänster för omvärldsbevakning och analys. Namnet för den nya BI-verksamheten blir Audumbla Digger.
Affärsidén är att erbjuda strategiska och taktiska konsulttjänster som hjälper kunden att förstå och hantera sin omvärld. Detta skall uppnås genom att Audumbla etablerar marknadsledande kompetens inom omvärldsbevakning och omvärldsanalys. BI-verksamheten är under uppbyggnad i Audumbla och tjänster kommer erbjudas inom tre tjänsteområden; Informationssökning, undersökningar samt Business Intelligence i intranät och extranät.
Audumbla har dessutom rekryterat Jens Millgård som ansvarig affärsutvecklare för Audumbla Digger. Jens har mer än tio års erfarenhet inom omvärldsbevakning och omvärldsanalys och har en bakgrund från Observer, Kinnevik och Imedia.
Det finns en tydlig efterfrågan för tjänster inom områdena omvärldsbevakning och omvärldsanalys hos kunskapsföretag inom strategi och kommunikation. Initialt kommer tjänsterna erbjudas Audumblas konsulter och kunder, för att därefter erbjuda tjänsterna till en bredare marknad av kunskapsföretag såväl i Sverige som internationellt.
”Förvärvet av ACSS innebär att Audumbla får tillgång till några av landets främsta experter inom avancerade systemlösningar för Business Intelligence. Nu gifter vi ihop denna expertis med Audumblas strategiska konsultkompetens. Därmed skapas förutsättningar för ett av Sveriges främsta företag inom Business Intelligence som arbetar med fokus på snabbhet och hög förädlingsgrad”, säger Nils Tunebjer, koncernchef för Audumbla Communication Group.
”För ACSS är Audumbla den perfekta partnern och ägaren. Kombinationen av vår specialistkompetens med Audumblas strategiska kunnande inom kommunikation utgör en grogrund för ett mycket starkt erbjudande inom Business Intelligence till marknaden”, säger Peter Litsegård, VD på ACSS.

Källa: Audumbla