Att förutse den teknologiska utvecklingen
Institutet för Framtidsstudier håller den 11 oktober ett Framtidsfokus-seminarie på temat ”Oväntade tekniska framtider: Kan vi styra teknisk utveckling?”.
Kan vi förutse och styra den teknologiska utvecklingen? Spörsmål som detta om det går att påverka den tekniska framtiden kommer att diskuteras under detta halvdagsseminarium där medverkande från KTH, IVA, Insead och Institutet för Framtidsstudier håller i trådarna. Seminariet hålls i Stockholm hos IVA och det är kostnadsfritt men anmälan krävs pga ett begränsat antal platser. För mer information kontakta Institutet för Framtidsstudier.

Källa: Institutet för Framtidsstudier