AstraZeneca köper svenskt intelligence-system som förutser användarnas informationsbehov
Nu kan läkemedelsföretaget AstraZeneca guida sina forskare till rätt information med ett system som förutser användarnas behov på ett intelligent sätt.
AstraZeneca och svenska företaget Avail Intelligence har tecknat en överenskommelse där AstraZeneca kommer att använda Avail Intelligence programvara för att skapa intelligenta rekommendationer av informationen på AstraZenecas Globala webb för Forskning & Utveckling. Detta kommer att ske genom att ansluta Avail Intelligence produkt ”Information Predictor G3” till AstraZenecas befintliga globala intranät för Research & Development.
Med ett effektivare informationsflöde räknar man med att forskarna kan spara tid genom att t.ex. snabbare hitta relevant information.

Källa: Avail Intelligence