Arrangör av omvärldsanalyskonferenser i konkurs
Enligt uppgifter i Dagens Media är nu den svenska mäss- och konferensarrangören Conferator nu försatt i konkurs på egen begäran.
Conferator är bland annat välkänd som arrangör av många konferenser inom området omvärldsanalys – Business Intelligence.
Konkursförvaltaren säger till Dagens Media att bolaget i princip är avvecklat och att alla anställda har slutat. För närvarande finns ingen ytterligare information om företagets eventuella fortlevnad.

Källa: Dagens Media