Arrangemang med grupparbete som forum för omvärlds- och framtidsfrågor
Den 10 april i Stockholm hålls arrangemanget ”Framtidsdagen” av Tidningen Chef och Corporate Missions. Framtidsdagen beskrivs som ”ett unikt forum för ledare som vill knyta kontakter och dela erfarenheter kring framtidsfrågor i morgondagens organisationer”.
Framtidsdagen syftar till att vara en interaktiv mötesplats där ”nytänkande projekt- eller ledningsgrupper träffar andra förändrings- och projektledare från näringsliv och offentlig sektor”. Deltagarna som anmäls gruppvis om 5-10 personer tar med sig en aktuell framtidsfråga till arrangemanget. Hur man jobbar med omvärldsanalys är tex en av de föranmälda framtidsfrågorna under Framtidsdagen.
För mer information och anmälan se källänken nedan. Sista anmälningsdagen är satt till den 31 januari.

Källa: Framtidsdagen