Årlig trendbarometer lyfter fram ny miljövänlig teknik
Grön cement, 3D TV och nya datalösningar präglar framtidstro inom teknologi, media och telekom. Ny miljövänligare teknologi kommer att få ökat marknadsgenomslag under 2010. Det visar revisions- och konsultföretagets Deloittes internationella trendbarometer inom teknologi, media och telekommunikation, Deloitte TMT Predictions (pdf-fil). Koldioxidutsläppen minskar genom fler elbilar, bränslesnålare flygplan och energieffektiva datorer och serverhallar.

Årets hetaste trend är ny teknologi som kan eliminera de stora koldioxidutsläppen inom cementindustrin. Deloitte TMT Predictions visar också att intäkter från internetbaserade applikationer som Gmail, Facebook och NetSuite spås växa med 20 procent under 2010. I kölvattnet efter återinförandet av 3D på biograferna spås det att förbättrad 3D teknologi kommer nå ut på TV marknaden under 2010. De första 3D TV-kanalerna kommer i USA och i Europa kommer det att lanseras flera kompatibla TV-apparater.

Som Deloitte förutspådde i TMT Predictions förra året ökar mobilt bredband lavinartat. Den kraftiga tillväxten börjar göra situationen ohållbar för operatörerna, då växande datavolymer inte lett till motsvarande intäkter. Under 2009 införde samtliga större operatörer någon form av användarbegränsningar för att framförallt hantera de riktigt stora användarna. Men att införa begränsningar är troligtvis bara det första steget på vägen att hitta en hållbar intäktsmodell för mobila bredband. En avgörande fråga för 2010 kommer vara vilken väg som operatörerna ska välja och hur konsumenterna kommer att reagera på nya prismodeller.

Källa: Deloitte AB